کارآموزی در بانواز

ما میزبان خوبی برای کارآموزی شما هستیم
(البته شرایطی برای کارآموزی داریم)
کاراموزی طراحی وب

فرصت های استخدامی

بانواز جهت تکمیل نیروی انسانی خود استخدام می نماید
ما به دنبال دوستانی حرفه ای ، خلاق ، پرانرژی و با روحیه کار تیمی هستیم
فرصت های شغلی

تکنولوژی ها و استراتژی های جدید تبلیغات را 
هر شنبه ساعت 9 درون ایمیل خود دریافت کنید

تماس با ما

کانون تبلیغاتی بانواز

A ایران، اصفهان، چهارباغ
مجتمع چهارباغ، طبقه 2، واحد 2

T031-36500538

T031-32244251