آموزش حرفه ایی موسیقی

آموزش گیتار، پیانو، ویولن، سازهای ایرانی، آموزش آواز و...
ثبت نام در کلاس های خصوصی و عمومی توسط برترین اساتید کشور

آموزش پیانو

پیانو را آسان بیاموزید، آشنایی با سر فصل و شیوه آموزشی

آموزش ویولن

آموزش ویلون توسط بهترین اساتید و با روش نوین آموزش

آموزش گیتار

آموزش گیتار توسط بهترین استاید کشور، آشنایی با سرفصل های آموزشی

تکنولوژی ها و استراتژی های جدید تبلیغات را 
هر شنبه ساعت 9 درون ایمیل خود دریافت کنید

تماس با ما

کانون تبلیغاتی بانواز

A ایران، اصفهان، چهارباغ
مجتمع چهارباغ، طبقه 2، واحد 2

T031-36500538

T031-32244251